Du som har behov av excenterpressning, du kan med fördel vända dig till Lectus Produktion AB. Med hjälp av en excenterpress så kan man pressa och forma plåt. Det är helt enkelt ett sätt att forma metall på. Hos Lectus Produktion AB kan du få hjälp med att forma olika saker, med hjälp av formning, bockning och håltagning. Man använder sig av en maskin, som genom olika antal slag pressar ett arbetsstycke till önskad form. Maskinen i sig kan även göra olika moment, vilket gör den både användbar och kostnadseffektiv. Excenterpressen som maskinen heter, den fungerar genom excentermekanismen. Det innebär att en cirkulär rörelse omvandlas till en linjär rörelse. Kraften i slagen kommer av en motor som cirkulerar.

Användning av en excenterpress

Med hjälp av en excenterpress så kan man utföra excenterpressning. Man kan även lägga till olika verktyg så att man kan göra flera moment. Bland annat kan man utföra formning och bockning så väl som nitning och håltagning i plåt. Det i alla former och storlekar. För stora volymer där olika typer av pressmoment, såsom bockning och håltagning behövs, så är det ett bra val att använda excenterpressen. Det eftersom alla moment kan utföras i samma maskin under samma arbetsperiod, tack vare så kallade flerstegsverktyg. Du som har behov av detta, du kan vända dig till Lectus Produktion AB. De erbjuder även flera andra tjänster så som rörbockning, pulverlackering, plastbeläggning och avfettning. De erbjuder även svetsning, montering och packning. Om du vill veta mer om företaget eller mer om deras tjänster, besök då deras hemsida. Där hittar du även deras kontaktuppgifter.